BG | RU

БЪЗ ОЛДРИН И СРЕЩАТА МУ С БОГ НА ЛУНАТА

година 2019 / брой 143, Джери Нюкомб

  

Тази година отбелязваме 50-ата годишнината от кацането на Луната, повратно събитие в човешката история. Както каза Нийл Армстронг, стъпвайки на лунната повърхност, това беше „малка крачка за човека, но гигантски скок за човечеството”. Армстронг и Бъз Олдрин забиват американския флаг на Луната и изследват нейната повърхност в продължение на 21 часа.


Каква е била първата храна на Луната? Може да се изненадате, ако разберете, че това е бил хляб и вино в отслужената от един човек Господня трапеза. Под уважителния поглед на Нийл Армстронг колегата му астронавт от „Аполо 11” Бъз Олдрин отбеляза това невероятно събитие, отслужвайки Светото причастие – общението между него и Бога. Това се случва, преди те да излязат от „Ийгъл“, лунния модул, и да стъпят на Луната.


В броя от октомври 1970 г. на сп. Guideposts Олдрин описва своето преживяване: „Няколко седмици преди планираното излитане на „Аполо 11” през юли 1969 г. пасторът на нашата църква Дийн Удръф и аз се мъчихме да намерим верния символ за първото кацане на Луната“.


По това време Бъз Олдрин е старейшина в Презвитерианската църква в района на Хюстън. Пастор Удръф му казва, че „Бог се открива в елементите от всекидневния живот“. А това означава в хляба и виното, елементите от Господнята трапеза, въздавани като благодарност за Христовата смърт от името на грешниците.


Идеята за причастяване на Луната е на Олдрин. Той пише: „Чудех се дали ще бъде възможно да приема причастие на Луната като символ на мисълта, че Бог се открива и там, където човек достига във вселената. Сред нас в програмата на НАСА имаше много хора, които вярваха, че правим това като част от вечния Божи промисъл за човека. Говорих с Дийн за тази идея … и той я прие с ентусиазъм“.


Решават, че докато Олдрин отслужва за себе си Господнята трапеза на Луната, неговата църква у дома ще извърши съслужение с него, приблизително по същото време.


Макар и старейшина, все пак той се нуждае и от разрешение от църквата, за да направи това служение. Пастор Удръф поискал и бързо получил разрешение от съответния служител на в Генералната асамблея на Презвитерианската църква.


„Аполо 11” каца на Луната в неделя следобед, на 20 юли 1969 г. Астронавтът Майк Колинс остава по думите на Олдрин „в лунна орбита, невидим в черното небе над нас“, в командния модул, докато Армстронг и Олдрин са в лунния модул.


Веднъж в моето радиопредаване говорих за това събитие с Бил Федерер, историк и известен автор. Бил каза: „Бъз Олдрин беше толкова известен астронавт, че на него кръстиха героя в „Играта на играчките” Бъз Лайтиър“.


Бил обясни: „Преди да стъпят на Луната, получават време за кратка почивка. И в този миг са обгърнати от радиотишина“.


Радиотишината е поискана от Олдрин, който казва: „Хюстън, тук „Ийгъл”. Говори пилотът. Бих искал да помоля за няколко мига тишина. Искам да помоля всички, които слушат, където и да се намират, да използва този момент мълчание, за да помислят за изминалите няколко часа и да въздадат благодарност по свой собствен начин“. (…)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org