BG | RU

ЕДИН ЦЕНЕН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА НА ЛАЗАРИСТКАТА МИСИЯ НА БАЛКАНИТЕ

година 2018 / брой 129, Васил Костов

  

ARTHUR DROULEZ, C. M., HISTOIRE DE LA MISSION LAZARISTE DE MACÉDOINE (18391939). Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova, LES EDITIONS ISIS ISTANBUL[1]


Изследователите франкофони, чиито интереси са насочени към историята на християнските мисии през ХIХ и началото на ХХ век, наскоро бяха приятно изненадани от появата на горното заглавие. На страниците на новоиздадената книга се възпроизвежда оригиналният машинописен текст на отец Артюр Друлес, датиращ от 40-те години на ХХ век, подготвен за публикуване от проф. дин Рая Заимова.


Текстът е писан от отец Друлес през 1943 г. във връзка със 160-годишнината на мисията на лазаристите в Солун. По време на войната той пребивава в Истанбул (квартал Галата), в колежа на лазаристите „Свети Бенедикт”. Оригиналният текст съдържа 210 страници, 30 фотографии от края на ХIХ и началото на ХХ век, както и три карти: карта на България (невключена в изданието); карта на българските села, евангелизирани от мисията на лазаристите, и план на Зейтинлик. Текстът се съхранява в архива на Конгрегацията на мисията (лазаристи) в Париж.


Друлес е прекарал дълги години в служба на лазаристката мисия на Балканите и е написал няколко текста, посветени на същата тема. Ръкописни варианти, датирани към 1940 г., са посветени на Смирна (за периода от 1787 до 1942 година), на Албания и на историята на Константинопол от самото му създаване. Те се съхраняват у лазаристите в Париж, Солун и Истанбул.


Мисията в Македония е пряко свързана с българското униатско движение и с основаването на българската семинария „Св. св. Кирил и Методий” в Зейтинлик до Солун. Семинарията става самостоятелно учебно заведение с благословията на папа Лъв ХIII (1878–1903). Текстът на Друлес събира всички парчета от пъзела на лазаристите, издадени или останали в ръкописи, за да състави историята на Зейтинлик.[2]


Книгата съдържа четири части. Всяка част е разделена на теми, които са със заглавия, насочващи читателя към най-важните събития от униатското движение. Поради ограничения обем на тази информация тук даваме извадка от тематичните заглавия на Историята на лазаристката мисия в Македония с идеята да привлечем интереса на по-широка читателска аудитория. (…)


 


 


[1] Артюр Друлез, С. М., История на лазаристката мисия в Македония (18391939), текст, подготвен за публикуване от Рая Заимова, Истанбул, ISISpress, 2018.


[2] Вж. Предговора на Р. Заимова, с. 5-11.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org