BG | RU

ГЛОБАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ ЗА БОГ

година 2020 / брой 154, Социологическа агенция „Пю”

  

Кристин Тамир, Айдан Конаган, Ариана Моник Салазар


 


Мнението на хората дали вярата в Бог е необходимо условие, за да бъде човек морален, се различава в зависимост от икономическото развитие, образованието и възрастта.


Каква е връзката между вярата в Бог и морала? И колко важни са Бог и молитвата в живота на хората? Изследването на социологическа агенция „Пю” е извършено през 2019 г. сред 38 426 души в 34 страни от света и е публикувано на 20 юли 2020 г. (Пълното изследване може да се види на: https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/)


В изследваните 34 държави от шест континента средно 45 % от запитаните отговарят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален и да има добри ценности. Но в отговора на този въпрос има големи регионални разлики.


Страните с развиващите се икономики, включени в това проучване, са по-склонни да бъдат религиозни и намират религията за по-важна в живота си, и също така са по-склонни от страните с развити икономики, включени в това проучване, да отговорят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален. Разлики се наблюдават и вътре в отделните държави. Като цяло хората, които са по-слабо религиозни, са по-склонни от силно религиозните хора в тези страни да отговорят, че вярата в Бог не е задължително необходима, за да бъде човек морален.


Въпреки различията в съблюдаването на религията средно 62 % от изследваните страни смятат, че религията играе важна роля в техния живот, 61 % са съгласни, че Бог играе важна роля в техния живот, а 53 % отговорят по този начин и за молитвата. От 1991 г. делът на хората, които смятат, че Бог е важен за тях, се е увеличил в Русия и Украйна, докато обратното се наблюдава за съшия период в Западна Европа.


В осемте проучени общества от Западна Европа средно едва 22 % отговарят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален, докато в шестте проучени държави от Източна Европа това мнение се споделя средно от 33 %. Други изследвания показват, че европейският континент е все по-секуларен, макар да се наблюдават големи различия между страните от източната и западната част на континента в отношението към религията и религиозните малцинства.


Мнението дали вярата в Бог е необходима, за да има човек добри ценности, се различава в отделните региони


От всички 13 държави от Европейския съюз, включени в проучването, Гърция е с най-висок дял от населението, което обвързва вярата в Бог с морала (53 %), следвана близко от България (50 %) и Словакия (45%). И все пак в много страни от европейския континент относително нисък е делът на хората, които смятат, че вярата в Бог е свързана с морала ‒ едва 9 % в Швеция, 14 % в Чехия и 15 % във Франция.


В Канада и САЩ по-малко от половината отговарят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален (съответно 26 % и 44 %).


За разлика от тях почти всички анкетирани в Индонезия и Филипините (96 % и в двете страни) смятат, че съществува връзка между вярата в Бог и добрите ценности. Това мнение е споделяно от почти осем от всеки десет (79 %) души в Индия. В Източна Азия обаче южнокорейците са разделени поравно по този въпрос (53 % са на това мнение, а 46 % са на обратното), по-нисък е делът на хората в Япония (39 %) и Австралия (19 %), които смятат, че вярата в Бог е необходима за морала на личността.


Сред изследваните страни от Близкия изток и Северна Африка поне седем от всеки десет души в Ливан (72 %), Турция (75 %) и Тунис (84 %) смятат, че вярата в Бог е необходима, за да има човек добри ценности. Израелците са поравно разделени в отговора на този въпрос (48 % от запитаните отговорят и по двата начина).


Големи мнозинства във всички изследвани страни от Африка на юг от Сахара смятат, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален. Над девет от всеки десет души в Кения и Нигерия (съответно 95 % и 93 %) свързват вярата в Бог с морала, докато на това мнение са 84 % от южноафриканците.


Мнозинството от хората и в трите изследвани страни от Латинска Америка казват, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален, като най-висок е този дял в Бразилия (84 %). Католицизмът продължава да бъде най-голямата религия в Латинска Америка и мнозинството от католиците и в трите изследвани страни смятат, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален.


Забележително е, че и в Русия, и в Украйна се наблюдава промяна на мнението по този въпрос, но в различни посоки. В Русия се наблюдава увеличение с 11 процентни пункта спрямо 2002 г. на дела на хората, които смятат, че вярата в Бога е необходима за добрите ценности, докато в Украйна се наблюдава спад от 11 пункта. Освен в Русия само в други две от изследваните страни ‒ България и Япония – се наблюдава значително увеличение на дела на хората, които споделят това мнение (нарастване съответно от 17 % и 10 %). Освен Украйна в четири други страни ‒ Мексико, Турция, Южна Корея и САЩ – се наблюдава значително намаление на дела на хората, които смятат, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален. (...)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org