BG | RU

ГРАЖДАНСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА: ЗА ЕДНОПОЛОВИ И РАЗНОПОЛОВИ ДВОЙКИ

година 2020 / брой 148, Камара на епископите на Църквата на Англия

  

 


В отговор на промените в гражданското законодателство на Великобритания и разширяването на обхвата на гражданските партньорства, през декември 2019 г. Камарата на епископите на Църквата на Англия излезе с представеното тук пастирско напътствие за отношението към тези двойки. Напътствието отчита факта на съществуването на двойки, сключили такова партньорство по данъчни съображения, като в същото време утвърждава традиционното учение на Църквата, според което сексуалните контакти са допустими само между разнополови брачни двойки. Църквата на Англия допуска до ръкоположение за свещеници и епископи както мъже, така и жени, но тя не отслужва и не приема еднополовите бракове. От декември 2012 г. тя допуска до ръкоположения и хомосексуални в гражданско партньорство, при условие че те живеят със своите партньори във въздържание.


ГРАЖДАНСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА: ЗА ЕДНОПОЛОВИ И РАЗНОПОЛОВИ ДВОЙКИ


Пастирско напътствие на Камарата на епископите на Църквата на Англия


1.През декември 2005 г. в сила влезе Законът за гражданското партньорство. За пръв път той създаде нова институция, различна от брака, която открива възможността двама души от един и същи пол да придобият нов легален статус, като регистрират помежду си гражданско партньорство. През юли 2005 г. Камарата на епископите излезе с изявление, чиято цел беше да помогне на Църквата относно пастирските и други последици от новото законодателство.


2. Дотогава гражданските партньорства бяха възможност, открита единствено за еднополови двойки. Правителството по онова време нямаше намерение да въвежда еднополови бракове, поради което гражданските партньорства бяха въведени като допълнителна, но различна институция: брак за разнополовите двойки и граждански партньорства за еднополовите.


3. Положението обаче се промени с въвеждането на еднополов брак от коалиционното правителство през 2013 г. Така за пръв път възникна съществена разлика между Църквата и държавата в разбирането за брака. Тогава Камарата на епископите издаде отделно напътствие за еднополовите бракове (2014 г.).


4. През юни 2018 г. Върховният съд постанови, че ограничаването на действието на Закона за гражданските партньорства само за еднополови двойки противоречи на Конвенцията за правата на човека. Правителството реши да отговори на този проблем, като допусна гражданските партньорства да бъдат открити и за разнополови двойки.


5. Правителството подкрепи законопроекта на отделни депутати, който предвиждаше разпоредбите на Закона за гражданското партньорство от 2004 г. да бъде изменен така, че да позволи и на разнополови двойки да встъпват в граждански партньорства. Законът получи Кралско одобрение на 26 март 2019 г., с което влезе в сила Законът за гражданското партньорство, браковете и смъртта от 2019 г.


6. Камарата на епископите издава настоящето пастирско напътствие за гражданските партньорства поради необходимостта да отрази факта, че гражданските партньорства вече са открити както за еднополови, така и за разнополови двойки. То дава отговор и на други промени в брачното законодателство от 2005 г. насам.


Църковното учение за брака


7. Позицията на Църквата на Англия винаги е била, че бракът е наредба за творението, Божи дар и средство за получаване на Неговата благодат. Бракът, дефиниран като изпълнена с вярност, посвещение, постоянство и законово санкционирана връзка между мъж и жена, които публично се посвещават един другиму, има основополагащо значение за стабилността и здравето на човешкото общество. Вярваме, че той продължава да бъде най-добрата среда за отглеждането на деца, макар и да не е единствената възможна среда, която може да бъде от полза за децата, особено когато алтернативата е продължителен период на институционализирана грижа.


8. Учението на Църквата на Англия е изразено по класически начин в Книгата за общата молитва, където в брачното богослужение са изброени причините, поради които е отреден бракът, а именно: „за създаване на деца ... за лечение на греха [и] ... за взаимно общуване, подкрепа и утеха, които единият трябва да има с другия“.


9. В светлината на това разбиране Църквата на Англия учи, че „сексуалният контакт, като израз на изпълнена с вярност близост, е достъпен изключително в рамките на брака“ (Бракът: поучителен документ на Камарата на епископите, 1999 г.). Сексуалните отношения извън хетеросексуалния брак се възприемат като противоречащи на Божиите цели за човека.


10. Въвеждането на еднополов брак чрез Закона за брака (за еднополови двойки) от 2013 г. не променя учението на Църквата за брака или за еднополовите отношения. В момента се провежда голямо изследване по този и други въпроси от областта на човешката сексуалност (проектът „Живот в любов и вяра“). Този проект, който се очаква да бъде завършен през 2020 г., ще бъде основа за допълнителни дискусии в Камарата на епископите. Ала в контекста на възможността гражданското партньорство да бъде открито за разнополови, както и за еднополовите двойки учението на Църквата за брака остава непроменено. (...)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org