BG | RU

ИЗКУШЕНИЕТО НА ЮДА: ЦЪРКВАТА И НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

година 2017 / брой 123, Пантелеймон Калайдзидис

  

Бих искал първо да изразя дълбоката си благодарност към гръцката богословска православна школа „Светият Кръст“ за организирането на тази международна конференция за библейски изследвания и за поканата да участвам в това събиране в чест на професор Сава Агуридис. Нека да заявя предварително, че не съм библейски изследовател. Моята работа и публикациите ми принадлежат към областта на систематичното богословие. Затова считам, че е голяма привилегия да участвам в този симпозиум в чест на професора, чието богословие значително повлия върху мен и моето мислене. Всъщност, както професор Агуридис е свързал библейските изследвания с други области на богословието, по същия начин и аз се опитвам да усвоя библейските прозрения в моята богословска работа. Вероятно поради тази причина съм тука днес сред бележити библейски учени да говоря по темата: „Изкушението на Юда“, която обаче е свързана със съвременния живот и мисията на Еладската църква.


В християнското богословие и богослужение, както и в народното благочестие и литературата, личността и дейността на Юда се считат за архетип на вина и предателство. Юда – „погибелният син“, е архетип на отричане и отстъпление. Всичко, което е свързано с този архетип, трябва да се избягва като противоположно на верния християнин, който е решил според кръщелната формулировка „да се съедини с Христос“. В много случаи колективната воля или илюзията, че можем да избягаме и да се оразличим от архетипа на Юда, е била изразявана чрез нормативни актове и яростни прояви, като например изгарянето на образа на Юда. Такива действия освен факта, че несъмнено съдържат характеристиките на популярния антисемитизъм, ни интересуват от една друга гледна точка. Въпреки крясъците и фантазията, че се различаваме от прототипа на Юда, всъщност това, което в крайна сметка се показва в нашия духовен живот или в липсата на такъв, е, че всички сме потенциални Юди до степента, в която приемаме неговите критерии и приоритети. Трагично е да осъзнаваме това, докато страстно осъждаме и се отвращаваме от Юда, че въпреки това начинът, по който възприемаме християнството, както и ролята и призванието на Църквата днес, разкрива, че неволно сме възприели mutatis mutandis, месианските религио-националистически възгледи на Юда. Това, което предполагаме, че внасяме през задната врата осъдената ерес на етнофилетизма в живота на Еладската църква.


Причината за ангажирането на Юда в изучаването на връзката между Църквата и нацията, е, че много от нас, православните християни, кръстени в името на Иисус Христос, без да го знаем или да го искаме, се поддаваме на изкушението на Юда. Това изкушение не се отнася до акта на предателството, което е мотивирано от съблазнителна сума пари, а се отнася към безсъзнателното приемане на критерии и приоритети, които Юда въплътил по характерен и трагичен начин, и точно тези критерии и приоритети са го накарали да предаде Иисус Христос. Това последното изяснение е абсолютно необходимо, за да се разберат основните твърдения на този доклад. (…)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org