BG | RU

КОПТИ ЛИ СА РОМИТЕ? ПРОПУСНАТИ СТРАНИЦИ ОТ ОСМАНСКОТО МИНАЛО

година 2019 / брой 138, С проф. Антонина Желязкова разговоря Васил Чапразов

  

Конкретният повод за разговора ми с проф. Антонина Желязкова на тази тема стои десетки години назад във времето. Тогава малцина се осмеляваха да говорят открито за историята на ромите, за факти, които събуждаха интереса на младите към родовото им начало. Леля Иванка не беше от тях, нейната смелост и борбеност бяха добре познати на мнозина. Та тя, майката на моя приятел, току-що завършил фелдшер, в подкрепа на християнското „начало” на ромите още тогава сподели, че при кръстене в църквата ромските момченца биват извиквани преди другите, отдава се своего рода почит на християнската им религия… Този разказ ме заинтригува силно, но все не намирах сгода да задоволя любопитството си с познати свещеници, а и нещо не достигаше за една такава крачка. Сещах се само, че майка ми, Димитрина Хаджикостова, и нейните братя разказваха как дядо им, като се върнал от „хаджилък” в Йерусалим, подарил икони на църквата „Св. Димитър“ и те били поставени още на входа на видно място; инж. Коста Кънев пък си спомняше, че дядо му Къньо, един от най-известните сливенски ковачи, го водел от малък в църквата „Св. Богородица” да види иконата с посребрената ръка на св. Анастас, закрилника на ковачите, която той подарил на светата обител.


Още в първите месеци на демократичните промени до бившето сливенско кино „Балкан” ме срещна мой познат, турчин по произход, и набързо „омиротвори” участниците в нелепо зародилия се спор „роми или цигани” с категоричното си твърдение – „къпти/копти”, така са наричали ромите в Османската империя, така ги и пишели в дебелите книги.


Бях срещал вече тези факти в изследвания на учени като Доналд Кенрик, Елена Марушиакова и Веселин Попов и бързо ги „открих”. Ето ти нов, „книжовен” довод да разшириш гнездото на знанието, рекох си, да довериш съмненията на по-широк кръг от хора, които познават историята на къптите/коптите – първохристияни, а те биха могли да прибавят или отхвърлят факти от миналото на ромите в Османската империя.


Намерих и подходящия човек – проф. Антонина Желязкова, тя ще ни води в този разговор за историята и религията на ромите у нас.


Едно от имената, с които са наричани ромите в отоманската империя е къпти/копти, на какво се дължи това?


Да, на много места ромите биват наричани къпти, но това се дължи на османо-турския термин, всъщност думата е арабска, с който са били изписвани в османските регистри, а именно къптиян или чингене. Къбт или къбтъ е названието и на общността на коптите, старо местно население в Египет. Възможно е, както и в Европа, в империята да им дават название за произход от Египет, защото доста по-късно идва откритието, че ромите са ранни мигранти от определени провинции в Индия.


От кои години датира това име за ромите в документи на империята?


Доколкото зная, защото съм разглеждала документи от ХV век (най-рано и до ХVІІІ в.), това е бил административният термин, с който са ги изписвали в официалните кратки и обширни дефтери, където са описвани всички домакинства и населени места в Османската империя, за да им се начисляват съответните данъци. Принципът при описите е бил, че християните славяни са били изписвани просто без да се указва народностна или етническа принадлежност като гебран (познатата дума за нас е гяур, кяфир), което означава неверници, немюсюлмани. Правели са се изключения за особените случаи, за по-различните. Например албанците са изписвани като арнавут, а циганите като къптиян. Откроявали са и „съвършените” богомили, каквито в периода на завоеванието е имало само в Босна, като са отбелязвали в дефтера вместо етническа или религиозна принадлежност кристиян. Така че ромите съм ги срещала в османски документи само като къптиян дори когато вече са били мюсюлмани.


И до днес в Южна Сърбия има ромска махала на къптите, каква религия изповядват те в наши дни?


Ромите по принцип приемат религията на обкръжението, сред което живеят. Това е дълговековна практика за оцеляване и адаптация. Не съм посещавала къптите в Южна Сърбия, но те вероятно са мюсюлмани, ако живеят в Санджак, Нови пазар, и околните села.


А какви имена носят ромите къпти?


Не съм била в тази къптска махала и не знам. Многократно съм пътувала из Южна Сърбия, в Санджак, но там обект на моето изследване са били мюсюлманите, които след това станаха бошнаци. Във всеки случай там има и съм срещала доста роми и те определено са мюсюлмани. Ромите, които живеят в сръбския квартал на Нови пазар, пък са християни. (...)


 
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org