BG | RU

МЕДИЕН ОБЗОР: 2018, АПРИЛ – МАЙ

година 2018 / брой 132,

  

Резултатите от няколко нови социологически проучвания и американската християнска десница – това са темите, които включваме в настоящия медиен обзор на Християнство и култура.


***


Възходът на нехристиянска Европа


Обширно социологическо изследване, проведено в над 20 европейски държави, показва тенденция към превръщането на Европа в „постхристиянско“ атеистично общество[1]. Изследването, което обхваща лица на възраст между 16 и 29 години, установява, че най-слабо религиозна е Чехия (91% атеисти), следвана от Естония, Швеция и Нидерландия (където този дял варира между 70 и 80%). В противоположния край се намират Полша и Литва (с дял на атеистите от съотв. 17% и 25%). Данните са публикувани в доклада „Младите европейци и религията“ от проф. Стивън Бъливант (Университет „Сейнт Мери“, Лондон) и се базират на серия от допитвания, осъществени между 2014 и 2016 г.


Религията вече има затихващи функции, смята проф. Бъливант. С няколко значими изключения, младите европейци във все по-голяма степен не следват и дори не се идентифицират с вярата. Този процес ще се задълбочава и „християнството като подразбираща се норма вече е изчезнало – или завинаги, или поне за следващите сто години“. При това се наблюдават изострени регионални контрасти: съседни държави с близка история разкриват коренно различен верови профил, какъвто е случаят със силно християнските Полша и Литва, от една страна, и Чехия и Естония, от друга.


Разбира се, тенденцията е още по-дълбока по отношение на религиозната практика. Единствено в Полша, Ирландия и Португалия относително голяма част от анкетираните са посочили, че се черкуват поне веднъж седмично (съотв. 39, 20 и 15%). В Чехия, напротив, 70% заявяват, че никога не ходят на църква, а цели 80% – че никога дори не се молят. Във Великобритания, Франция, Белгия, Испания и Нидерландия тези дялове са съотв. между 56 и 60% и 63 и 66%, а в Русия – съотв. 37% и 46%. (…)


 


 


[1] „Christianity as default is gone: the rise of a non-Christian Europe“, www.theguardian.com (20.03.2018).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org