BG | RU

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2019, МАРТ – МАЙ

година 2019 / брой 142,

  

Отношенията между евангелисти и католици в САЩ, отношенията между папа Франциск и почетния папа Бенедикт XVI, разбиранията на пастора на американския президент – това са темите, които включваме в настоящия медиен преглед на Християнство и култура.


Разломът между католици и евангелисти в САЩ


 Преди точно четвърт век католическата и евангелистката общности в САЩ подписват общото становище „Евангелисти и католици заедно: християнската мисия през третото хилядолетие“[1]. Документът, както може да се очаква, подчертава силните връзки между различните вероизповедания, техните общи виждания за различни публични политики и заявява решимост за бъдеща съвместна работа за преодоляване на оставащи различия. Разбира се, някои специфични вероизповедни разлики са подчертани, но е заявено единомислие по въпроса с противопоставянето на абортите, борбата с порнографията и насърчаването на свободата на родителския избор при образованието на децата.


В средата на 90-те години на ХХ век това общо становище се посреща като дългоочаквано сближаване между две общности, които дълго време са се противопоставяли една на друга. По това време все още са живи спомените за избирането на първия католически президент – Джон Кенеди – което по-крайните евангелисти приемат за мрачен момент в историята на Америка заради подозрения, че неговата вярност към Рим е по-голяма от тази към собствената му страна.


Как стоят нещата днес? Една от важните промени се състои в това, че процесите на секуларизация, които успяват да обединят католици и евангелисти през 90-те, днес са още по-засилени. Различни социологически проучвания показват, че групата на „религиозно безразличните“ в САЩ днес е равностойна на групите на евангелистите и католиците. Както през 90-те, така и днес това дава сили за обединение на общия терен на борбата за съхраняване на вярата. Допълнителна мотивация в същата посока идва и от темата за абортите и правата на хомосексуалните, които също обединяват по-консервативните католически и евангелистки среди. Единодушие се забелязва и по въпроса на важното в американски контекст право на служителите да отказват включването на противозачатъчни средства в здравните си застраховки.


Според очакванията на мнозина настоящият американски президент може би ще допринесе за разделянето на двете групи – той е избран с огромни мнозинства сред евангелистките гласоподаватели, но не и сред католическите. Освен това католическите епископи в САЩ поддържат различни схващания по редица политики, които се приемат добре от евангелистите – особено що се отнася до въпросите на имиграцията, до изграждането на стена по южната граница, до признаването на Йерусалим за столица на Израел.


По-правилно обаче би било да се каже, че днешната президентска администрация – на фона на понтификата на папа Франциск – създава дълбоки вътрешни разломи в рамките на евангелистката и католическата общности поотделно. По-либералните католици и тези с латиноамерикански произход симпатизират на Франциск и неговата подкрепа за мигрантите; сред евангелистките кръгове пък се забелязват всеотдайни поддръжници на президента, които харесват чисто политически аспекти от неговата работа; от трета страна, както сред католиците, така и сред евангелистите има прогресивни младежки кръгове, които често се обединяват в отхвърлянето на дадена президентска политика, например по отношение на климатичните промени.


Това, което в САЩ остава непокътнато дори на фона на политическите контрасти, е сближаването на по-умерени интелектуалци от двете конфесионални крила. По определени теми (смъртно наказание, евтаназия) разделенията остават неизбежни, но голямата посока, в която гледат християнските общности, е една. По думите на декларацията от 1994 г.[2]: „Ние не знаем и не можем да знаем какво е приготвил Господ на историята за нас през третото хилядолетие. Може би се задава пролет на християнско мисионерство и растеж за Църквата; може би пътят на Кръста ще бъде белязан от преследвания и явно отстъпление; в определени моменти може би ще се случват и двете неща едновременно. А може би сам Господ ще се завърне утре. Но ние знаем, че Неговото обещание е истинно, а ние ще останем заедно, докато то се изпълни“.


 


 


 


 


[1] „The Trump era has exposed divisions among Catholics and evangelicals“, www.economist.com (30.03.2019).


[2] „Evangelicals & Catholics together“, www.firstthings.com/article/1994/05/evangelicals-catholics-together-the-christian-mission-in-the-third-millennium.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org