BG | RU

НОВИТЕ ХРИСТИЯНИ В ЕВРОПА

година 2017 / брой 126, Иглика Василева-ван дер Хайден

  

В Нощта на теологията в Нидерландия[1] в края на септември бе избран не само нов „теолог на страната“ за идната година, но и богословска книга за изминалата година. Приза за книга на богословска тематика за 2017 г. спечели фламандският философ Давид Десен[2] с Бог е бежанец.


Книгата на Давид Десен (1985) провокира със символиката и категоричността си – не само заглавието Бог е бежанец, но и подзаглавието „Завръщане на християнството в Ниските земи“ звучат недвусмислено и ангажиращо. Авторът неслучайно прибягва към тази провокативност и приканва към размисъл. Прекалено дълго според него европейският човек пренебрегва, недолюбва, не желае да опознае или чистосърдечно забравя за съществуването на едно витално християнство извън пределите на Европа – едно християнство, чийто най-древни традиции, език и ритуали датират от вековете, предшестващи периода на европейския империализъм и колонизация. Става дума за разнолики християнски общности, пръснати по цял свят, със сложна история и с нелека съвременна съдба. Тази вглъбеност на европееца в собствената му история и в решаващата роля на християнството като моделираща сила в европейската култура, тази европоцентричност, го лишава от сетива за новите прояви на християнската религия на изток и на юг. Десен насочва вниманието към факта, че християнството днес е преди всичко южна религия, процъфтяла в региона на „Глобалния Юг“, паралелно и в пълна независимост от европейските процеси на секуларизация, рационализъм и изтласкванe на религията в частната сфера.


Авторът пътешества през векове и континенти, без физически да напуска територията на Западна Европа, проследявайки обособяването на първите християнски средища и общности, както и историята на гонения, изселвания, геноцид, религиозни и политически конфликти, глобализация, миграция и преплитането в тези процеси на неизменното и натоварено със смисли и символизъм понятие бежанец. Давид Десен разсъждава над съдбата на древните християнски общности на територията на днешна Турция, Сирия, Ирак, Иран, в пределите на Индия, Китай, Филипините, в Етиопия, Гана, Конго. Едновременно с това посредством разговори и интервюта, проведени с духовни лидери и представители на обособилите се на териториите на съвременна Фландрия, Нидерландия и Германия нови християнски общности от бежанци и имигранти от Близкия изток, Азия и Африка, Десен пледира за засилен интерес към най-новите заселници християни на европейския континент. Той извежда на преден план спецификата на всяка общност, носеща характерните белези на своята история и богословие.[3] (…)


 


[1] Ежегодна церемония, провеждаща се от 2011 г. насам, която събира преподаватели по богословие, издатели, редактори от водещи вестници и списания и организации с отношение към теологията в Нидерландия.


[2] Давид Десен е също съавтор на книгата Обетованата земя (2014). Завършил е философия в Католическия университет в Льовен. От 2016 г. е съветник по въпросите на идеологиите към либерално-консервативната партия „Нов фламандски алианс”.


[3] Авторът не обсъжда в контекста на тази книга вълната от мигранти и от други страни с християнски традиции, като Русия, Полша, Судан, Япония и др. Но не отрича и тяхното влияние за новото лице на християнството в европейския континент, като изтъква например, че най-многобройната група католици в Антверпен днес са поляците.


 
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org