BG | RU

Обръщение до всички мои съпастири и съслужители в Кримска епархия, 1948 г.

година 2016 / брой 115, Лука (Войно-Ясенецки), Архиепископ

  

По Божията милост смиреният Лука, архиепископ Симферополски и Кримски


Голяма скръб и непрестанна мъка на сърце ми е; молил бих се сам аз да бъда отлъчен от Христа (Рим. 9:2-3), отколкото да гледам как някои от вас отлъчват от Христа, от вярата в Него и от любовта към Него немощните във вярата овци от стадото Христово чрез своето користолюбие.


Горещо вярваща девойка с чисто сърце убедила свои отдалечили се от Църквата познати да кръстят децата си.


Извършилият тайнството в дома на кръщаваните свещеник получил по 30 рубли за двете кръстени деца и изразил неудовлетворението си от ниското заплащане. Родителите съжалили, че кръстили децата си.


О, какъв тежък грях извършил този наемник, не пастир, чиято фамилия не желая да назовавам, понеже това е непоносимо тежко!


Та той отблъснал от Църквата хора, готови да се обърнат към нея!


Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда (Мат. 18:7). Седем пъти повече горко на онзи свещеник, чрез когото идват съблазните!


Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство! казва Господ. Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат моя народ: вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ. И ще събера остатъка от Моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им, – и ще се плодят и размножават. И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат, и те вече не ще се боят и плашат и не ще се губят, казва Господ (Иер. 23:1-4).


Според тези Божии слова сме длъжни да постъпваме и ние, архипастирите.


Току-що съкратих от щат един свещеник, който беше определил големи такси за Тайнствата и требите. Той и по-рано беше наказван за една година, а сега се оказа непоправим.


Благословен е Бог, Който вместо подобни наемници, пасящи сами себе си, а не овците от своето паство, ни изпраща добри пастири, които ние ръкополагаме с благодарност към Бога. (…)


 
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org