BG | RU

ОТГОВОР НА НАСИЛИЕТО НА РАСОВА ОСНОВА В ШАРЛОТСВИЛ, ВИРДЖИНИЯ, 18 август 2017 г.

година 2017 / брой 124, Събрание на каноничните православни епископи на САЩ

  

Събранието на каноничните православни епископи на САЩ се присъединява към с всички хора с добра воля в осъждането на омразното насилие и в скръбта за загубата на човешки живот в резултат на срамните опити за насърчаване на расова нетърпимост и идеологията на белия супрематизъм в Шарлотсвил, Вирджиния.


 


Православната църква категорично декларира, че не насърчава, подпомага или одобрява участието в подобни осъдителни прояви на омраза, расизъм и дискриминация, и заявява, че подобни убеждения и деяния нямат място в никоя общност с оглед на законите и на вярата в любящия Бог.


 


Същината на Христовото Евангелие и духът на Православното предание са изцяло и самоочевидно несъвместими с идеологии, които обявяват превъзходство на една раса над друга. Нашият Бог не проявява пристрастие и не гледа на лице (Втор. 10, 17; Римл. 2, 11). Нашият Господ Иисус Христос разруши преградата на враждата, разделяща Бога от човеците и човеците помежду им (Eф. 2, 14). В Христос Иисус, прогласява Църквата, не може да има нито юдеин, нито елин, нито роб нито свободник, нито мъжки пол, нито женски (Гал. 3:28). Нещо повече, ние взаимно се призоваваме да не участваме в безплодните дела на тъмнината, а да ги изобличаваме (Еф. 5:11). А какво е тъмнината, ако не омраза? А който мрази брат си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи (1 Ин. 2:11).


 


Нещо повече, през 1872 г. йерарси от цял свят се събраха в Константинопол и отхвърлиха всички форми на ксенофобия и шовинизъм (phyletism). Те приеха, че насърчаването на расов или национален супрематизъм и на етнически предразсъдъци и раздори в Църквата на Христос следва да бъде порицано като противоречащо на евангелското вероучение и на свещените канони на Църквата. Формално то е осъдено като ерес – най-строгото определение за едно невярно учение.


 


Накрай, прояви като тези, на които станахме свидетели в последните дни, извършени от самозвани бели супрематисти, неонацисти и различни расисти и фашисти, представляват измяна спрямо същностните човешки ценности на любовта и солидарността. Затова ние всесърдечно се молим за семействата на загиналите и пострадалите в тези трагични събития. Така също не можем да извиним никоя форма на отмъщение или разплата от страна на дадена група или индивид. Ето защо настоятелно апелираме към всеки човек с добра воля и особено към водачите на нашата велика нация да обмислят и приемат мерки за помирение, за да се издигнем над всяка дискриминация в нашата история, в нашето настояще и в нашето бъдеще.


 


Превод от английски: Смилен Марков


 
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org