BG | RU

ПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ: 150 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

година 2017 / брой 124, Св. синод на Православната църква в Америка

  

На първи януари 2013 г. се отбелязват 150 години от подписването на Декларацията за еманципация от президента Ейбрахам Линкълн. От гледище на историята на САЩ този акт бележи идеен поврат в развоя на Гражданската война. Въпреки недостатъците си (например Декларацията освобождава само робите в Конфедерацията) тя формулира нравствен идеал, въз основа на който робството по-късно е отменено в цялата страна. Така на 1 януари 1865 г. Конгресът приема Тринадесетата поправка. До декември същата година всички щати ратифицират поправката.


 


Като православни християни, ние съзнаваме, че декларациите и законите сами по себе си не могат да променят вкамененото сърце и затворения ум. В случая с робството в Америка историческите събития след 1865 г. ясно показват, че нито Декларацията за еманципация, нито Тринадесетата поправка слагат край на деперсонализацията и произтичащата от нея дехуманизация, причинена от човек на друг човек. В САЩ и по света расистките и крайнонационалистически групи процъфтяват. В световен план тиранията на робството продължава да се проявява по различни начини, в т.ч. бедност, невъзможност за образование, особено за момичетата и жените, ужасяващи условия на труд при несправедливо заплащане, трафик и/или злоупотреба с деца, наемани от местни банди и милиции, експлоатация на мъже, жени и деца за проституция и за порнографската индустрия.


 


Доколкото православното богословие е положено в личността, в продължение на 2000 години то се мъчи да изрази и да удържи равночестието и еднаквото достойнство на всяка личност като сътворена по образ и подобие на Бога. Наистина всяка личност е отображение на три-Личния Бог – Отец, Син и Дух Свети.


 


II.


Опасните и гибелни проявления на робството се срещат и в наше време. Трафикът на хора е глобално явление, а жертвите му често са жени и деца, момчета и момичета, които биват експлоатирани и дехуманизирани от онези, които биват водени единствено от ненаситната страст за власт и печалба.


 


Трафикът на хора е глобална търговия с хора и притокът на жертви никога не е секвал – нито в миналото, нито днес. Въпреки наличието на национални и международни агенции, посветени на осветляване и изкореняване на трафика на хора, купуването и продаването на човешки същества остава многомилиардна индустрия, която експлоатира слабите и изоставените. Слабите икономики, политическите и религиозните репресии са фактори, унищожаващи надеждата на мнозина уязвими люде по света, че могат да се облекат в достойнството и свободата, които ние, православните християни, свързваме с новия живот на личността в Христа. (…)


 


 


 
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org