BG | RU

ПОЕЗИЯ, ПОУЧЕНИЯ, ПИСМА

година 2017 / брой 126, Йоан Кръстни, св.

  

На книжния пазар се появи ново издание на Фондация „Кому­нитас”: Св. Йоан Кръстни, Поезия. Поучения. Писма. Прево­дът и предговорът на книгата са дело на Петър Рогалски. В броя книгата е представена с част от предговора и две от стихотворенията на св. Йоан.


 Песен на душата, която се радва на познанието си на Бога във вярата


Как добре познавам аз Извора, Що блика и тече,


макар да е нощ.


1. Този вечен Извор е скрит,


ала аз добре знам къде е Неговото селение,


макар да е нощ.


2. Произхода Му не знам, понеже няма такъв,


но знам, че всичко произхожда от Него,


макар да е нощ.


3. Знам, че не може да съществува нещо толкоз прекрасно


и че небесата и земята пият от Него,


макар да е нощ.


4. Добре знам, че в Него дъно не се открива


и че през Него брод няма,


макар да е нощ.


5. Неговата яркост нивга не помръква


и знам, че всичката светлина е дошла от Него,


макар да е нощ.


6. Знам, че Потоците Му са тъй пълноводни,


че ада, небесата и народите напояват,


макар да е нощ.


7. Потокът, Който се ражда от този Извор[1],


добре знам, че е тъй обширен и всемогъщ,


макар да е нощ.


8. Потока, Който произхожда от тези Двата[2],


знам, че нито Един от Тях не Го предхожда,


макар да е нощ.


9. Вечният Извор е скрит


в този жив Хляб, за да дарува живот,


макар да е нощ.


10. Тук Той зове творенията


и те утоляват жаждата си с тази Вода, макар и в тъма,


защото е нощ.


11. Живия Извор, Що желая,


Го виждам в този Хляб на живота,


макар да е нощ.


 


 


[1] Т.е. Синът, роден от Отца. Б. пр.


[2] Т.е. Светият Дух, произхождащ от Отца и Сина. Б. пр.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org