BG | RU

Поклонникът. Автобиография на св. Игнаций Лойола

година 2016 / брой 115,

  

Отстъпвайки пред настоятелните молби на най-близките си съратници, през 1553 г. св. Игнаций започва да разказва за живота си от момента на своето духовно обръщане. За слушател избира португалеца Луиш Гонсалвеш да Камара. Член на Обществото на Исус от 1545 г., той е в непосредствен досег с основателя през последните години от дейността му в Рим. Разказът, започнал през август 1553 г., продължава след дълго прекъсване през март, септември и октомври 1555 г. Предстоящото пътуване на Гонсалвеш в Испания налага ново прекъсване, което поради заетостта и влошеното здравословно състояние на св. Игнаций се оказва окончателно.


Разказът обхваща един сравнително неголям период – от раняването в Памплона до срещата с папа Павел ІІІ през 1538 г., но именно тогава Игнаций извървява трудния път от човека, „отдаден на мирските суети“, до духовния човек и намира истински другари в Христа, с които предприема първите стъпки за създаването на Обществото на Исус.


В предисловие към автобиографичния разказ на св. Игнаций Гонсалвеш да Камара обяснява своя подход. Непосредствено след всяка среща той записва накратко всичко чуто, а после, допълвайки и доуточнявайки бележките до най-малки подробности, ги диктува на писар, като се старае да се придържа строго към думите на основателя, изказвани в третолична форма. Последната част от разказа е записана на италиански, тъй като в Генуа, на път за Испания, Гонсалвеш не успява да намери писар, владеещ испански. Няма изрични сведения за това дали самият св. Игнаций е четял записките на своя сътрудник и е нанасял някакви поправки в тях.


Макар че не е бил отпечатан, автобиографичният разказ на св. Игнаций бързо се разпространява в преписи, а между 1559 и 1561 г. е преведен на латински под наслов Acta patris Ignatii (Деянията на отец Игнаций) от члена на Обществото на Исус Анибал дю Кудре. През 1567 г. тогавашният генерален предстоятел на Ордена Франсиско де Борха (св. Франциск Борджия) нарежда да се изземат всички налични копия и възлага на йезуита Педро де Рибаденейра да състави официална биография на основателя. Тръгвайки от Игнациевия разказ, обогатяващ традицията на духовната автобиография, в чието начало стоят Изповедите на св. Августин, Рибаденейра трансформира живото слово и поднася на читателя едно пространно житие – Животът на свети Игнаций, което строго следва каноните на агиографската книжнина.


Habent sua fata libelli. Трудна се оказва съдбата на автентичния текст. Макар и само в латинската си версия, след дълго забвение през 1731 г. той добива публичност благодарение на усилията на боландистите – общество на учени йезуити, издатели на жития на светци (Acta Sanctorum), чиято дейност, започнала през ХVІІ в., продължава до наши дни. Испанско-италианският текст обаче ще бъде публикуван едва в началото на ХХ век. (…)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org