BG | RU

ТАЙНСТВОТО БРАК И ПРЕПЯТСТВИЯТА ЗА НЕГО

година 2018 / брой 133, Всеправославният събор в Крит. Документи

  

I. Православният брак  1. Институцията на семейството днес се намира под заплахата от осветскостяване, както и от морален релативизъм. Православната църква учи, че бракът е свещен – което е основно и безспорно нейно учение. Свободният съюз между мъж и жена е необходима предпоставка.

  2. В Православната църква бракът се смята за най-древната институция на божественото право, тъй като е въведен едновременно със сътворението на първите хора – Адам и Ева (Бит. 2:33). Този съюз е свързан още от началото не само с духовното общение на двойката – на мъжа и жената, но и с възможността да се осигури продължението на живота на човешкия род. Така бракът между мъж и жена, благословен в рая, се е превърнал в свещено тайнство, което се споменава в Новия завет, когато Христос извършил „първото чудо“, чрез превръщането на водата във вино на сватбата в Кана Галилейска, като така е открил Своята слава (Иоан. 2:11). Тайнството на неразривния съюз между мъжа и жената е образ на единението на Христос с Църквата (Еф. 5:32).

  3. Така христоцентричната типология на тайнството на брака обяснява благославянето на свещения съюз от епископ или презвитер чрез специална молитва (йерология), затова и св. Игнатий Богоносец в посланието си до св. Поликарп Смирненски подчертава, че тези, които пристъпват към брачно общение, трябва „да правят съединяването си със съгласието на епископа, за да бъде бракът по Господ, а не по желание (човешко). Всичко да става за слава Божия“ (V, 2). Ето защо свещеността на богоустановената връзка, както и високото духовно съдържание на брачното съпружество обясняват изискването да се окаже „бракът нещо честно и брачното легло – чисто“ (Евр. 13:4), затова и се отхвърля всеки опит за нарушаване на неговата чистота (Еф. 5:2-5; 1 Сол. 4:4; Евр. 13:4 и др.).

  4. Единението в Христос на мъжа и жената представлява една малка църква или образ (икона) на Църквата. Чрез Божието благословение единението между мъжа и жената се извисява в по-висока степен, тъй като общението е по-прекрасно от отделното съществуване, щом като ги въвежда в порядъка на царството на Пресветата Троица. Необходима предпоставка за брака е вярата в Иисус Христос – вяра, която са длъжни да приемат женихът и невестата, мъжът и жената. Тъй като основата на единството в брака е единството в Христос, така че чрез благославянето на съпружеската любов от Светия Дух двойката да може да отразява любовта между Христос и Църквата като тайнство на царството Божие, на вечния живот на човека в Божията любов.

  5. Защитата на свещения характер на тайнството на брака е била винаги особено важна за защитата на семейството, което озарява общението на лицата на съпрузите както в Църквата, така и в цялото общество. Така постигнатото общение на лицата чрез тайнството на брака функционира не просто като една договорена природна връзка, но чрез свещения статут на семейството представлява и същностна, творческа и духовна сила. То осигурява закрилата и възпитанието на децата както в духовната мисия на Църквата, така и в живота на обществото. (…)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org