BG | RU

ТАНЦУВАЙ! ТАНЦУВАЙ! ТАНЦУВАЙ!

година 2022 / брой 168, Ралица Ангелова

  

Дядо Анджело разгръща страница след страница, почти мога да чуя как шумолят листовете в ръцете му. Чете спокоен и усмихнат, а очите му изучават любопитно всеки ред. Оставя книгата внимателно и се изправя. Протяга ръка към прекрасната си съпруга, танцува с нея, без да е нужно да звучи музика. Тя му се радва, смее му се и го обича с цялото си сърце. Щом пусне нея, подава ръка на малката си дъщеря, тя се вкопчва в него като дете, макар отдавна да е красива млада жена. Под благия му поглед тя продължава този танц в прегръдките на съпруга си. Разлива се любов навсякъде.


Дядо Анджело взима внучката си на ръце, внукът му им показва фокуси. Той се прави на много изненадан, опитва се неумело да повтори фокуса на детето, после заключава, че това е много сложно изпълнение. Разлива се любов навсякъде.


Дядо Анджело ми се усмихва, разказва ми колко много е щяла да ме хареса баба му, разказва ми за детството си. Разказът му ми показва селската къща, показва ми майка си, показва ми ученическата си чанта, старото си палтенце, виждам всичко. Разлива се любов навсякъде.


Дядо Анджело прегръща сина си и му се смее колко е оглупял от любов по невръстното момиченце вкъщи, но докато се смее, гордее се и е спокоен. Усеща, че любов се разлива навсякъде.


Дядо Анджело идва тихичко при нас, целува децата, усмихва ни се, милва ни, после минава по любимите си места. Сетне се качва в облаците, преди да сме го видели, където продължава да се радва на хората, които обича.


Дядо Анджело насити света около себе си с добрина. Разкри ни същността на човешката природа и обърна погледите ни към корените на тази добрина. Пътят е един, каквито и посоки да следва. Докато вървяхме с него, показа ни, че можем да продължим сами, само трябва да разливаме любов навсякъде.


Дядо Анджело си представя библиотеката в Рая. Идеята за райската библиотека му се струва много хубава. Аз съм сигурна, че и да не е имало, ще има библиотека на това място – светло, злачно, прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка, Господи. (...)


 
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org