Медиен обзор

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2019, ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

Виж в pdf

От: Брой 10 (147) / 2019 година

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2019, ЮНИ – СЕПТЕМВРИ

Виж в pdf

От: Брой 7 (144) / 2019 година
Автор:

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2019, МАРТ – МАЙ

Виж в pdf

От: Брой 5 (142) / 2019 година
Автор:

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2018, ДЕКЕМВРИ – 2019, ФЕВРУАРИ

Виж в pdf

От: Брой 3 (140) / 2019 година
Автор:

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2018, СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ

Виж в pdf

От: Брой 10 (137) / 2018 година

МЕДИЕН ОБЗОР: 2018, ЮНИ – АВГУСТ

Виж в pdf

От: Брой 7 (134) / 2018 година
Автор:

МЕДИЕН ОБЗОР: 2018, ЯНУАРИ-МАРТ

Виж в pdf

От: Брой 3 (130) / 2018 година

МЕДИЕН ОБЗОР: 2017, ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ

Виж в pdf

От: Брой 10 (127) / 2017 година
Автор:

МЕДИЕН ОБЗОР: 2017, ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ

Виж в pdf

От: Брой 7 (124) / 2017 година
Автор:

МЕДИЕН ОБЗОР: 2017, АПРИЛ- ЮНИ

Виж в pdf

От: Брой 6 (123) / 2017 година