Православието: проблеми и съвременност

ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И „АГРЕСИВНИЯТ ЛИБЕРАЛИЗЪМ“: НЕ-БОГОСЛОВСКИ АСПЕКТИ НА КОНФРОНТАЦИЯТА

Виж в pdf

От: Брой 10 (147) / 2019 година

ЦЪРКОВНАТА ЮРИСДИКЦИЯ, НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА И ПРИЗРАКЪТ НА ВИЗАНТИЯ

Виж в pdf

От: Брой 10 (147) / 2019 година

ОТКРИТО ПИСМО НА СВЕЩЕНИЦИ В ЗАЩИТА НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ПО „МОСКОВСКОТО ДЕЛО“

Виж в pdf

От: Брой 7 (144) / 2019 година
Автор:

ПИСМОТО НА РУСКИТЕ СВЕЩЕНИЦИ В ЗАЩИТА НА НЕСПРАВЕДЛИВО ОСЪДЕНИТЕ ПО „МОСКОВСКОТО ДЕЛО“ И НЕГОВИЯТ МЕДИЕН КОНТЕКСТ

Виж в pdf

От: Брой 7 (144) / 2019 година

ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО НА РУСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ПОД ОМОФОРА НА КОНСТАНТИНОПОЛ

Виж в pdf

От: Брой 7 (144) / 2019 година

С КАКВИ АРГУМЕНТИ СВ. СИНОД ОТКАЗВА ДА ПРЕДОСТАВИ НА КРДОПБГДСРСБНА БАЗА ДАННИ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПО ЗАКОН ПРОВЕРКА ЛИЦА (ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД И КОМЕНТАР

Виж в pdf

От: Брой 5 (142) / 2019 година

„АВТОКЕФАЛИЯТА“ И „АВТОНОМИЯТА“ В ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА

Виж в pdf

От: Брой 5 (142) / 2019 година

СЕКТАНТСТВОТО И ДУХОВНИЯТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ – ВЪНШЕН ИЛИ ВЪТРЕШЕН ПРОБЛЕМ НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

Виж в pdf

От: Брой 5 (142) / 2019 година

ОБЩИТЕ МОЛИТВИ ЗА МИР В ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Виж в pdf

От: Брой 4 (141) / 2019 година

НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПРЕСТОЛ И АНТИКОНСТАНТИНОПОЛСКАТА ПОЛЕМИКА

Виж в pdf

От: Брой 3 (140) / 2019 година