Православието: проблеми и съвременност

ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В АМЕРИКА И РАСИЗМЪТ. ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПУБЛИКУВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Виж в pdf

От: Брой 7 (124) / 2017 година

Критичното мислене в Православната църква

Виж в pdf

От: Брой 4 (121) / 2017 година

Политическото православие: Идеология? Гражданска религия? Ерес?

Виж в pdf

От: Брой 3 (120) / 2017 година

Съвременната новозаветна библеистика и православното богословие

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Църквата, културата и руският национализъм

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Схоластични западни влияния върху православното богословие през ХVІІ–ХVІІІ в. и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Отново песимистично за управлението на поместната ни църква

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Съборност срещу геополитика

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Съборност и първенство през първото хилядолетие: към едно общо разбиране в служба на единството на Църквата

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Защо Грузинската православна църква бойкотира Събора?

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година