Православието: проблеми и съвременност

Защо Грузинската православна църква бойкотира Събора?

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година

Светият и велик събор на православието и балканизацията на църквите

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година

Съборност в минало време.

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година

Православен фундаментализъм

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Първенство и еклесиология. Състояние на въпроса.

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Богословската програма на Критския събор. Бележки върху решенията на Светия и Велик събор на Православната църква

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Българската православна църква след Събора: провинциализация и феодализация

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Православният свят след Събора се промени към добро

Виж в pdf

От: Брой 7 (112) / 2016 година

Православният свят между съборността и автокефализма

Виж в pdf

От: Брой 7 (112) / 2016 година

Светият и Велик събор в Крит – съмнения и откровения

Виж в pdf

От: Брой 7 (112) / 2016 година