Християнство и изкуство

ПОДРАЖАНИЕ, ПРИТВОРСТВО ИЛИ АВТЕНТИЧНОСТ В „ТЯЛОТО ХРИСТОВО“ НА ЯН КОМАСА

Виж в pdf

От: Брой 7 (164) / 2021 година

ЕНТРОПИЯТА КАТО СЪЗИДАНИЕ

Виж в pdf

От: Брой 7 (164) / 2021 година

КОЙ Е ВЕРНИЯТ ТОН

Виж в pdf

От: Брой 6 (163) / 2021 година
Автор:

ЗА РАДИКАЛНОТО ЗЛО. ПСИХОАНАЛИЗА И ТЕОЛОГИЯ ПО ЛИНИИТЕ НА ЕДИН ФИЛМ

Виж в pdf

От: Брой 5 (162) / 2021 година

ГРЕХЪТ КАТО НАРКОТИК. СПАСЕНИЕТО КАТО РЕАЛНОСТ

Виж в pdf

От: Брой 4 (161) / 2021 година

ЕСТЕТИКА НА АСИМПТОТИЧНАТА ТОЧКА

Виж в pdf

От: Брой 3 (160) / 2021 година

СОТИРИОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ В ПОЕЗИЯТА НА АРХИМАНДРИТ СЕРАФИМ АЛЕКСИЕВ

Виж в pdf

От: Брой 3 (160) / 2021 година

КОЖАТА НА ИСТИНАТА (ВТОРА ЧАСТ)

Виж в pdf

От: Брой 2 (159) / 2021 година

КОЖАТА НА ИСТИНАТА

Виж в pdf

От: Брой 1 (158) / 2021 година

ИЗКУСНАТА ОТМЯНА НА ПРАВОСЪДИЕТО В "ОРДИНАЛИЯ" И ДРУГИ СРЕДНОВЕКОВНИ ДРАМАТИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ

Виж в pdf

От: Брой 10 (157) / 2020 година