Християнство и изкуство

РАЗОМАГЬОСВАНЕТО НА ЕЗИКА – САМЮЪЛ БЕКЕТ СРЕЩУ ДУМИТЕ

Виж в pdf

От: Брой 9 (156) / 2020 година

ОТ КАРЛ ВЕЛИКИ ДО ФРИДРИХ I БАРБАРОСА

Виж в pdf

От: Брой 8 (155) / 2020 година

ОТ ЗЛАТНИЯ ФОН КЪМ СИНЬОТО НЕБЕ (МЕТАМОРФОЗИ НА ИКОННИЯ ОБРАЗ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО КЪМ ВЪЗРАЖДАНЕТО)

Виж в pdf

От: Брой 7 (154) / 2020 година

СВЕТОВНИЯТ ПРЕЦЕДЕНТ „ПАРАЗИТ“

Виж в pdf

От: Брой 7 (154) / 2020 година

ЩРИХИ ВЪРХУ ИСТОРИОГРАФИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ПРЕЗЕНТАТИВНА КУЛТУРА

Виж в pdf

От: Брой 6 (153) / 2020 година

ЗА ПЪТЯ НА ЗЛОТО В СВЕТА (ЗА "ПОРАЗЕНИТЕ" НА ТЕОДОРА ДИМОВА)

Виж в pdf

От: Брой 6 (153) / 2020 година

КРИСТО, ЖАН-КЛОД И ПОКРОВЪТ НА РАЙХСТАГА. ЕДИН БОГОСЛОВСКИ ПОГЛЕД

Виж в pdf

От: Брой 5 (152) / 2020 година

ДИМ, ДЪХ И ДУХ В „СВЕТА СОФИЯ“

Виж в pdf

От: Брой 5 (152) / 2020 година

СИКСТИНСКАТА МАДОНА

Виж в pdf

От: Брой 4 (151) / 2020 година

ЗА СИКСТИНСКАТА МАДОНА

Виж в pdf

От: Брой 4 (151) / 2020 година