Християнство и изкуство

6 АВГУСТ, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Виж в pdf

От: Брой 4 (151) / 2020 година

БЛЯСЪКЪТ НА ОТКРОВЕНИЕТО

Виж в pdf

От: Брой 4 (151) / 2020 година

БЕКЕТ: РОЛЯТА НА ПРЕДМЕТИТЕ Е ДА ВЪЗСТАНОВЯТ МЪЛЧАНИЕТО

Виж в pdf

От: Брой 3 (150) / 2020 година

РЕЛИГИОЗНИТЕ ОСНОВАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИЗКУСТВОТО НА ХАНС ЗЕДЪЛМАЙР (1896–1984)

Виж в pdf

От: Брой 3 (150) / 2020 година

ЦЪРКОВНАТА МУЗИКА И ВРЕМЕТО

Виж в pdf

От: Брой 2 (149) / 2020 година

ДОСТОЕВСКИ: ТРАГЕДИЯ – МИТ – МИСТИКА

Виж в pdf

От: Брой 10 (147) / 2019 година

„СМЕЛОСТТА ДА МЕЧТАЕШ“ ЗА ЕДИН НЕЕВКЛИДОВ СВЯТ. НАУКА И РЕЛИГИЯ В РУСКИЯ ВЪЗГЛЕД ЗА ИКОНАТА

Виж в pdf

От: Брой 8 (145) / 2019 година

ПРАЗНОТАТА. МОДУСИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ВЪВ „ВОРСТВАРД ХО“ НА БЕКЕТ

Виж в pdf

От: Брой 7 (144) / 2019 година

ГЕНЕЗИС ОТ ДУХА – РОМАНТИЧЕСКАТА ДРАМА НА ЮЛИУШ СЛОВАЦКИ

Виж в pdf

От: Брой 7 (144) / 2019 година

„ЧОВЕКЪТ БОГАТСТВО” – 130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МУЗИКОУЧИТЕЛЯ И КОМПОЗИТОР ПЕТЪР ДИНЕВ

Виж в pdf

От: Брой 6 (143) / 2019 година