Християнство и изкуство

Раненото тяло. Болката като онтология в творчеството на Самюел Бекет

Виж в pdf

От: Брой 3 (120) / 2017 година

Христология на образа. С фокус върху киното

Виж в pdf

От: Брой 3 (120) / 2017 година

Когато убият дявол. Размишления по повод филма на Аки Каурисмаки "Хавър" (2011)

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Очакване, надежда и антиапокалипсис в пиесата „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Из "Пътни бележки по Света гора"

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година

Манастирите на Цанко Лавренов

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година

Съпротивата на слабостта

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Образи и първообрази на Христовата смърт и възкресение

Виж в pdf

От: Брой 6 (111) / 2016 година

Златина Кирчева

Виж в pdf

От: Брой 5 (110) / 2016 година
Автор:

Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)

Виж в pdf

От: Брой 5 (110) / 2016 година