Християнство и истина

ПРЕОЦЕНКА НА ДАТИРОВКАТА НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЙОАН

Виж в pdf

От: Брой 6 (123) / 2017 година

Христос за нас в „курбан“ се даде

Виж в pdf

От: Брой 1 (118) / 2017 година

Вярата, която Христос хвалеше

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Тайнството на любовта

Виж в pdf

От: Брой 12 (117) / 2016 година

Дядо Назарий приземи гордия ми ум

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Политическата теология и византийската философия

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Мисълта за реинкарнацията – едно предизвикателство пред християнската теология

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Сравнителното богословие на религиите като предизвикателство пред богословието на ХХІ век.

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Свободна воля и предопределение във византийската традиция (от Немезий Емески до Фотий Константинополски)

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Спасение от света или спасение на света

Виж в pdf

От: Брой 5 (110) / 2016 година