Християнство и история

Кръщение на иноверни и инославни в практиката на БПЦ в миналото и днес

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Йерархия и братство в ранновизантийския манастир

Виж в pdf

От: Брой 11 (116) / 2016 година

Църква на прицел. „Българското общество между вярата и атеизма – по материали от периодичния печат от 20–30-те години на ХХ век“.

Виж в pdf

От: Брой 10 (115) / 2016 година

Спомени за Неврокопски митрополит Борис

Виж в pdf

От: Брой 10 (115) / 2016 година

Бегли спомени за Неврокопски митрополит Борис

Виж в pdf

От: Брой 10 (115) / 2016 година

Митрополит Борис Неврокопски – пастирът и изповедникът

Виж в pdf

От: Брой 10 (115) / 2016 година

Еклесиологията на празника на Св. братя. Св. св. Кирил и Методий в славянското православие

Виж в pdf

От: Брой 8 (113) / 2016 година

Св. Димитър Солунски или Сирмиумски (Сремски) Чудотворец и неговият слуга св. Луп от Нове (Свищов)

Виж в pdf

От: Брой 7 (112) / 2016 година

Държавна сигурност в Св. синод: статистика, тенденции, изненади

Виж в pdf

От: Брой 6 (111) / 2016 година

В името на Иисус. 80 години от създаване на Съюза на православните братства в България

Виж в pdf

От: Брой 6 (111) / 2016 година