Християнство и история

ЗА ИЗЛОЖБАТА „КАТОЛИЧЕСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ (1944–1989): ОТ ПОЛИТИЧЕСКА РЕПРЕСИЯ КЪМ РЕЛИГИОЗЕН КУЛТ“

Виж в pdf

От: Брой 1 (138) / 2019 година

КОПТИ ЛИ СА РОМИТЕ? ПРОПУСНАТИ СТРАНИЦИ ОТ ОСМАНСКОТО МИНАЛО

Виж в pdf

От: Брой 1 (138) / 2019 година

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЕПИСКОП ЛАЗАР МЛАДЕНОВ (1853–1918)

Виж в pdf

От: Брой 1 (138) / 2019 година

МЕТАФИЗИКА НА СВОБОДАТА

От: Брой 9 (136) / 2018 година

ЧАРЛЗ МАЛИК, ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НЕБЕСНАТА АНТРОПОЛОГИЯ

Виж в pdf

От: Брой 10 (137) / 2018 година

ПРОТЕСТАНТСКИЯТ ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА” И БЪЛГАРИТЕ

От: Брой 9 (136) / 2018 година

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СРЕЩУ ЗАБРАНЕНАТА ЛИТЕРАТУРА. СЛУЧАЯТ НА ОТЕЦ ПЕТЪР ВАСИЛКОВСКИ

От: Брой 9 (136) / 2018 година

ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЪРКВИ В ЕВРОПА 1914–1949 г.: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИЕМСТВЕНОСТ

От: Брой 8 (135) / 2018 година

ПАСТОР ВАСИЛ ЗЯПКОВ И ПОЛИТИЧЕСКАТА МУ РОЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАРИЖКАТА МИРНА КОНФЕРЕНЦИЯ (ЮЛИ – ОКТОМВРИ 1946 Г.)

От: Брой 8 (135) / 2018 година

АМЕРИКАНСКАТА ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

От: Брой 8 (135) / 2018 година