Християнство и история

РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ И ХРИСТИЯНСТВОТО

Виж в pdf

От: Брой 7 (134) / 2018 година

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ НА СВЕЩЕНИК ВАСИЛИЙ ШУМАРЕВ (1919–1977 Г.)

Виж в pdf

От: Брой 6 (133) / 2018 година

МЕТОДИСТКИЯТ СУПЕРИНТЕНДАНТ ЯНКО ИВАНОВ И АРЕСТИТЕ НА „ПАСТОРИТЕ-ШПИОНИ” ПРЕЗ 1948 Г.

Виж в pdf

От: Брой 6 (133) / 2018 година

„БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС“ И КРИЗАТА НА ПАПСТВОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА IX В. ФОРМОЗА, ПАПСТВОТО И „БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС“

Виж в pdf

От: Брой 4 (131) / 2018 година

„БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС“ И КРИЗАТА НА ПАПСТВОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА IX В.

Виж в pdf

От: Брой 3 (130) / 2018 година

ПОКЛОННИЦИ, КРЪСТОНОСЦИ И ЛОВЦИ НА РЕЛИКВИ: ОТ „СВЕЩЕНАТА КРАЖБА” И ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА МОЩИ ДО ТЪРСЕНЕТО НА ГРААЛА

Виж в pdf

От: Брой 3 (130) / 2018 година

РЕФОРМИТЕ В РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СЛЕД ПОМЕСТНИЯ СЪБОР ОТ 1917/18 Г.: ЗАБРАВЕНИ – ЗАБРАНЕНИ – НЕВЪЗМОЖНИ?

Виж в pdf

От: Брой 2 (129) / 2018 година

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ БИБЛЕЙСКИЯ ТЕКСТ И НАУЧНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КАЛВИНОВАТА ЕГЗЕГЕТИКА НА ПЪРВА ГЛАВА ОТ КНИГА БИТИЕ

Виж в pdf

От: Брой 2 (129) / 2018 година

МАРТИН ЛУТЕР: ИКУМЕНИЧЕСКО ПРИЗНАНИЕ

Виж в pdf

От: Брой 1 (128) / 2018 година

ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОТЕСТАНТИТЕ И ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИАРШИЯ ПРЕЗ XVII ВЕК

Виж в pdf

От: Брой 1 (128) / 2018 година