Християнство и история

ОТРАЖЕНИЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО – ОПОЗИЦИЯ ИЛИ РЕФОРМИРАНЕ НА ВЛАСТТА

Виж в pdf

От: Брой 10 (127) / 2017 година

ВЪЗПОМЕНАНИЯ НА НИНА ВЛАДИМИРОВНА ТРАПАНИ ЗА ХРАМА НА СРЪБСКОТО ПОДВОРИЕ В МОСКВА

Виж в pdf

От: Брой 10 (127) / 2017 година

СЕРГИАНСКИЯТ СМУТ. КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА СЪБИТИЯТА

Виж в pdf

От: Брой 10 (127) / 2017 година

МЪДРОСТ, РАЗУМНО ПОЗНАНИЕ И ДИАЛОГ СПОРЕД МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК

Виж в pdf

От: Брой 10 (127) / 2017 година

ОТ ТАНГЕНТИТЕ КЪМ КРЪГА: РЕЛИГИИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

Виж в pdf

От: Брой 10 (127) / 2017 година

СВЕТИТЕ МЪЧЕНИЦИ ИНА, ПИНА И РИМА – СКИТСКИТЕ УЧЕНИЦИ НА АПОСТОЛ АНДРЕЙ И ПРОСВЕТИТЕЛИ НА ЗЕМИТЕ НИ

Виж в pdf

От: Брой 9 (126) / 2017 година

ДВЕ ГЛЕДИЩА ВЪРХУ ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ РЕФОРМАЦИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ: ПОСЛАНИЕТО НА ФИЛИП МЕЛАНХТОН ДО ПАТРИАРХ ЙОАСАФ II И ПИСМОТО НА ЙОХАН КРИСТИЯН БЮТНЕР ДО АУГУСТ ХЕРМАН ФРАНКЕ

Виж в pdf

От: Брой 8 (125) / 2017 година

НАЧАЛОТО НА РЕФОРМАЦИЯТА: ВЪПРОСИ И ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ

Виж в pdf

От: Брой 8 (125) / 2017 година

СПОМЕНИ ЗА СЪБОРА 1917–1918 Г.

Виж в pdf

От: Брой 8 (125) / 2017 година

СТАРОЗАГОРСКИТЕ (ВЕРИЙСКИ) МЪЧЕНИЦИ ЗА ХРИСТА: 40-ТЕ ДЕВИЦИ, ДЯКОН АМОН И КЕЛСИНА

Виж в pdf

От: Брой 7 (124) / 2017 година