Християнство и съвременност

фондация „Комунитас”

Виж в pdf

От: Брой 3 (80) / 2013 година

Трънливият, но верен път към помирението

Виж в pdf

От: Брой 3 (80) / 2013 година

Размисли за Църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Виж в pdf

От: Брой 2 (79) / 2013 година

Трагизъм и християнство (плюс няколко думи за нашата инфантилност)

Виж в pdf

От: Брой 6 (73) / 2012 година

Богослужението и съвременният човек

Виж в pdf

От: Брой 6 (73) / 2012 година

Църквата, папата и света

Виж в pdf

От: Брой 3 (70) / 2012 година

Реч при срещата с католиците ангажирани в Църквата и обществото (Фрайбург, 25 септември 2011 г.)

Виж в pdf

От: Брой 3 (70) / 2012 година

Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство”

Виж в pdf

От: Брой 1 (68) / 2012 година

Европа между икономическата криза и кризата на идентичността

Виж в pdf

От: Брой 1 (68) / 2012 година

Относно реформирането на международните финансови и монетарни системи в контекста на една глобална обществена власт

Виж в pdf

От: Брой 1 (68) / 2012 година