Църква и общество

Изповедите на един екзорсист

Виж в pdf

От: Брой 9 (114) / 2016 година

Болестта и нейните симптоми

Виж в pdf

От: Брой 9 (86) / 2013 година

Енорийските общности и виртуалното християнство. Опит за рефлексия върху посттоталитарната църковна идентичност

Виж в pdf

От: Брой 4 (81) / 2013 година

Един богословски поглед отвъд еклесиологичната дилема клерикализъм – лаицизъм

Виж в pdf

От: Брой 4 (81) / 2013 година

Светинята е за светите

Виж в pdf

От: Брой 1 (78) / 2013 година

Клерикализъм и лаицизъм – две крайности в разбирането на служенията в Църквата

Виж в pdf

От: Брой 1 (78) / 2013 година

Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата

Виж в pdf

От: Брой 1 (78) / 2013 година

Божият народ като общност в перспективата на Книга Деяния на св. Апостоли

Виж в pdf

От: Брой 1 (78) / 2013 година

Мирянски инициативи след 1990 г. Мисията възможна?

Виж в pdf

От: Брой 10 (77) / 2012 година

Съборност и създаване на православни мирянски организации

Виж в pdf

От: Брой 10 (77) / 2012 година