Галерия

Фотографии на Николай Трейман

Виж в pdf

От: Брой 6 (63) / 2011 година
Автор:

Да снимаш Кападокия

Виж в pdf

От: Брой 6 (63) / 2011 година

Миниатюри от средновековни западноевропейски ръкописи

Виж в pdf

От: Брой 5 (62) / 2011 година
Автор:

Фотографии на Михаил Енев

Виж в pdf

От: Брой 4 (61) / 2011 година
Автор:

Захари Зограф

Виж в pdf

От: Брой 3 (60) / 2011 година

Фотографии на Рафаело Казаков

Виж в pdf

От: Брой 2 (59) / 2011 година

Четвероевангелието на цар Иван Александър

Виж в pdf

От: Брой 1 (58) / 2011 година

Възкресението на една загадка.

Виж в pdf

От: Брой 1 (58) / 2011 година

Романската архитектура – раждането на един свят, „обгърнат от бялата мантия на храмовете”.

Виж в pdf

От: Брой 9 (56) / 2010 година

Станимир Стоилов и изложбата „София – сега!”

Виж в pdf

От: Брой 8 (55) / 2010 година