проф. дфн. ЦОЧО БОЯДЖИЕВ

Цочо Бояджиев е един от водещите български учени-хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика у нас. Преподава история на античната и средновековната философия в СУ 'Св. Климент Охридски'. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (Лувен) и на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена). Автор е на книгите: Неписаното учение на Платон (София 1984), Студии върху средновековния хуманизъм (София 1988), Античната философия като феномен на културата (София 1990), Ренесансът на дванадесети век: природата и човекът (София 1991), Августин и Декарт (София 1992), Философия на европейското средновековие (София 1994), Две университетски лекции (Велико Търново 1997), Кръговрат на духа (София 1998), Нощта през Средновековието (София 2000), Loca remotissima (София 2007). Преводач е на Платон, Плотин, Тома от Аквино, Бонавентура, Майстер Екхарт и др.