Изясняване на православното богослужение: съботната вечерня.