Разпространение

Списание „Християнство и култура“ (цена 5 лв. за брой) се продава в пунктовете за разпространение на периодични издания и в книжарници в цялата страна.
Списанието е с периодичност десет книжки годишно.

Абонамент
Цени на абонамента за България:
За 6 месеца 15 лева
За 12 месеца 25 лева

Абонаментът може да бъде направен в:
Български пощи" ЕАД кат. № 1866
www.bgpost.bg

„Доби прес“ ЕООД
www.dobipress.bg

Книжарница за християнска литература „Анжело Ронкали“ – София, ул. Проф. Асен Златаров“ № 7 и ли през електронната книжарница на адрес www.roncalli-books.org

Лице за контакт: Стефан Банков
Телефон : 0884009250
Е-mail: communitasfoundation@gmail.com