Статии от новия брой


Темите в брой 5(192) / 2024


В центъра на новия брой 192 на сп. „Християнство и култура“ е „Богословието и философията на Тома от Аквино“. В рубриката са представени текстовете на Василен Василев „Рецепцията на Тома от Аквино в светлината на осъжданията от 1277 г.“ и на Тодор П. Тодоров „Призракът на куриозното и Сумата като система при Тома от Аквино“. Втори тематичен център е рубриката „Християнство и история“, където са представени анализите на о. Сава Кокудев „Божественият образ и Евхаристията – антропологични корелации в контекста на иконоборския спор“ и на Катрин Браун Ткач „Дяконисите и ритуалната нечистота“. В темата „Християнство и истина“ са включени текстовете на Димитрина Чернева „Августиновото питане за Бога и душата“ и беседата на архим. Захариас (Захару) „Учейки се в отношението ни с Бога“. Броят включва също рубриката „Християнство и съвременност“, в която е представен текстът на прот. Василий Термос „Религиозният фундаментализъм като психоза“ и темата „Християнство и философия“, в която присъстват размислите на Сава Славчев върху „Човешката същност“ и на Марио Коев „Стрели на времето и исторически класове на еквивалентност“. Рубриката „Християнство и изкуство“ включва анализът на Слава Янакиева „Елементи на чудовищното – по повод на филма „Клети създания“ на Йоргос Лантимос“. Броят е илюстриран с фотографии от цикъла „Малкият човек в големия свят“ на Красимира Пастирова.

Акценти