Джорджо Агамбен

Джорджо Агамбен (1942) е италиански философ, преподавал в различни италиански, френски и американски университети. Сред многобройните му книги могат да бъдат изтъкнати Homo sacer (1995), Оставащото време(2000), Царството и Славата (2007).

Църквата и Царството

Брой 8 (55) / 2010 година

Пилат и Иисус

Брой 4 (109) / 2016 година

Притчата и Царството

Брой 4 (181) / 2023 година

Времето, което остава

Брой 8 (185) / 2023 година