Догматика и патрология в системата на богословските дисциплини – методология и предизвикателства