ПОРФИРИЙ – НОВИЯТ ПАТРИАРХ НА СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

На своето заседание от 18 февруари 2021 г. в храма „Свети Сава” в Белград Светият архиерейски синод на Сръбската православна църква избра Негово Високопреосвещенство Загребачко-Люблянския митрополит Порфирий за патриарх Сръбски.

Изборът на патриарх се проведе съгласно предписанията на Устава на Сръбската православна църква, според който новият патриарх трябва да бъде избран в срок до три месеца от овакантяването на патриаршеския престол. След смъртта на блаженопочиналия патриарх Ириней на 20 ноември 2020 г. патриаршеските пълномощия в съгласие с Устава пое Светият архиерейки Синод. Същевременно след овакантяването на патриаршеския престол местоблюстителската длъжност се изпълняваше от Високопреосвещения митрополит Дабробоснески г-н Хризостом, като най-старши по посвещение митрополит, член на Светия архиерейски синод.

Начинът на избор на сръбски патриарх се е променял през вековете, но винаги е бил съборно събитие, на което сръбските архиереи съвместно са избирали първия между равни. Преди Втората световна война държавата е изпълнявала важна роля в избора на сръбски патриарх, защото в крайна сметка кралят е бил този, който е утвърждавал патриаршеския избор. Също така според стария Устав в работата на Изборния събор са участвали както свещенослужители, така и миряни. На извънредно заседание на Църковния събор от 1967 г. е взето решение патриархът да се избира изключително на изборно заседание на Светия архиерейски синод без миряни, с което на държавата бива отнета възможността да се меси в избора на патриарх. Съставът на изборното заседание на Синода включва всички активни архиереи и викарии, а кандидати за патриарх не могат да бъдат викарии, нито епископи с по-малко от пет години архиерейско служение. По традиция място на провеждане на Събора е сградата на Патриаршията в Белград. Тази година при избора се наложи промяна на това установено правило, предвид пандемията от коронавирус, и с решение на Светия архиерейски синод за място на провеждане на Изборния събор беше определена криптата на заветния храм „Свети Сава” в Белград, където поради голямото пространство беше възможно спазването на всички епидемиологични мерки. За да се състои самият събор, беше необходимо присъствието на две трети от всички архиереи на Църквата.

Въз основа на измененията, приети през 1967 г., самият избор на патриарх се извърши по следния начин: в края на отслужването на молебен за призоваване на Светия Дух над членовете на събора, се пристъпи към избор чрез тайно гласуване за трима кандидати, всеки от които трябваше да получи минимум две трети от гласовете на братята архиереи. Ако някой от архиереите няма възможност да присъства на заседанието на Събора поради различни обстоятелства (болест, природно бедствие или както е в случая в наше време – епидемия), той може да упълномощи някого от архиереите, чрез когото да даде своя глас, като един архиерей може да вземе само един глас на някого от братята архиереи. Тази година в такава ситуация се намираха Шабачкият епископ Лаврентий, Западноамериканският епископ Максим и Австралийско-Новозеландският епископ Силуан. Също така епископите, ръководители на овдовелите епархии, имаха право да гласуват от свое име и от името на епархията, която управляват. При избора на нов патриарх тази година тримата кандидати бяха епископът на Баня Лука Ефрем (Милутинович), Бачкият епископ Ириней (Булович) и митрополитът на Загреб и Любляна Порфирий (Перич). След утвърждаването на имената на тримата кандидати се пристъпи към избор по примера на апостолите, произлизащ от новозаветния избор на апостол Матия след предателството на Юда. Имената на тримата кандидати бяха разпределени в три книжни плика, които след това бяха поставени в Евангелието. После се отслужи призоваване на Дух Свети за избор на нов патриарх, служба, водена от най-старшия по хиротония архиерей. В точно определен момент от службата един от по-старшите архимандрити, избран от Светия архиерейски синод, изтегли един плик, в който беше името на новия патриарх. Името му първи прочете най-старшият по посвещение епископ, а после пред всички архиереи бяха отворени и другите два плика, за да се изключи възможността и трите плика да съдържат едно и също име. На другия ден на тържествената архиерейска света Литургия в съборната църква „Св. Архангел Михаил” в Белград патриархът бе възведен на престола на сръбските патриарси с титула: „Архиепископ Печки, Митрополит Белградско-Карловачки и Патриарх Сръбски”. След този чин новоизбраният патриарх встъпи в правата и длъжността на върховен глава на ръководител на Сръбската православна църква. По този начин новоизбраният патриарх Порфирий беше възведен още на другия ден след Изборния събор в деня на празнуването на светия патриарх Фотий Цариградски на 19 февруари 2021 г. Местната традиция повелява сръбският патриарх да бъде възведен на престола и в манастира на Печката патриаршия в Косово, което само по себе си е важен акт и в духа на традицията съхранява духовната приемственост на нашата поместна църква. Тази година възвеждането на престола на новия патриарх в Печ със сигурност ще зависи от развитието на пандемичната ситуация и в крайна сметка, от решението на Светия архиерейски синод. (...)