„ПРОТОЙЕРЕЙ ЕВСТАТИ ЯНКОВ ЕВСТАТИЕВ (1886–1952). БЪЛГАРСКИЯТ ОТЕЦ ЙОАН КРОНЩАДСКИ”

Книгата Протойерей Евста­ти Янков Евстатиев (1886– 1952). Българският отец Йоан Кронщадски е издание на Ру­енския манастир „Св. Йоан Рилски” по повод 70-годиш­нината от смъртта на чепе­ларския свещеник. Издание­то е финансирано от община Чепеларе, изкупила целия ти­раж преди нейното отпе­чатване. Автор на книгата е Стефан Илчевски, редак­тор – Нина Живкова, худож­ник – Костадин Герджиков, а дизайнът и графичното оформление на корицата са дело на Кристина Ковачева.

Отец Евстати Янков е един от най-видните духовници на Българската православна църква през първата полови­на на ХХ век, когото не само в родния му град, а и на много места в страната и чужбина православните християни все още помнят и ревност­но почитат като праведник и изповедник на светото Православие. Той е енорийски свещеник в църквата „Св. Атанасий” от 1915 до 1952 г. и през тези 37 години развива забележителна по своите размери духовно-просветна и милосърдна дейност, която скоро надхвърля рамките на енорията му, Чепеларе, Централните Родопи и Асеновградска околия. Но протойерей Евстати е не само ревностен свещеник, добър проповедник, учител на вярата и благодетел, а и ненадминат молитвеник, духовен нас­тавник и сърцеведец. Бог го прославя още приживе с дар на прозорливост и чудотворство. По неговите молитви са изцерени множество мъже, жени и деца от цялата страна. Отдава изцяло живота си в служба на Бога и своите ближни, което продължава да прави и след 9 септември 1944 г. Това е причина през пролетта на 1952 г. да бъде арестуван от ДС и подложен на жестоки из­тезания, вследствие на които умира на 20 април 1952 г.

Жизнеописанието на отец Евстати премина през много трудности и изпи­тания, преди да стане реалност. Процесът по събиране на документи, спо­мени и снимков материал, както и тяхната обработка, отне близо три десе­тилетия и за съжаление, повечето от учениците и духовните чеда на добрия пастир не доживяха до публикуването му. Но слава Богу, днес книгата вече е факт за радост на всички, които почитат протойерей Евстати Янков и искат да знаят повече за праведния му живот. Книгата бе представена на 30 ноември 2022 г. в Столичната библиотека от йеромонах Йоан Пешев – игумен на Руенския манастир „Св. Йоан Рилски”, доцент д-р Павел Павлов – замест­ник-декан на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, д-р Мария Иванова – главен асистент в Института за изследване на населението и чо­века на БАН и автора.

На официалната покана на община Чепеларе се отзоваха Видинският мит­рополит Даниил, Тивериополският епископ Тихон, Браницкият епископ Па­хомий – ректор на СДС „Св. Йоан Рилски”, архимандрит Василий Савов – про­тосингел на Софийската света митрополия, който бе на премиерата от името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митропо­лит Неофит. Някои архиереи – Сливенският митрополит Йоаникий, Русенски­ят митрополит Наум и Адрианополският епископ Евлогий – игумен на Рилския манастир, поради липса на възможност лично да присъстват, изпратиха бла­годарствени писма, които бяха прочетени от модератора пред препълнена­та с хора зала. В качеството си на официални гости на събитието бяха дошли потомци на отец Евстати и много университетски преподаватели, журна­листи и общественици.

В последвалата дискусия положителната си оценка за книгата изказаха Ви­динският митрополит Даниил, професор д.и.н. Любомир Огнянов, профе­сор д-р Симеон Евстатиев, свещеник доцент д-р Стоян Чиликов, архиманд­рит Флавиан Иванов, Боран Хаджиев – кмет на Община Чепеларе, и Симеона Джуброва – университетски преподавател.