Ален Безансон

Ален Безансон (р. 1932) е френски историк, академик. Дългогодишен преподавател в Училището за вис-ши социални науки (EHESS) в Париж, където в духа на школата Анали изследва историята на руската култура. Автор на множество книги, сред които освен преведената и на български език творба Нещастието на века. Относно комунизма, на-цизма и нещастието на Катастрофата (София, ЛиК 2002), си струва да отбележим: Убитият царевич (1967), История и опит на Аза (1971) Интелектуалните корени на ле-нинизма (1977), Кратък трактат по съветология за употреба от гражданските, военни и религиозни власти, предговор от Реймон Арон (1976), Съветското настояще и руското минало (1980), Фалшификацията на доброто: Соловьов и Оруел (1985), Забраненият образ (1994), Емил и лъжците (2008), Шест персонажа в търсене на любовта. Любов и религия (2010). В края на 2012г. излезе последната му книга Светата Русия, от която предлага-ме на вашето внимание главата, посветена на Достоевски