Митрополит

Пастирът до леглото на болния.

Брой 2 (2) / 2002 година

Отговорността ни е огромна.

Брой 1 (20) / 2007 година

В Църквата имаме Тайнства, но не и тайни

Брой 6 (29) / 2008 година

Прощавай, български народе.

Брой 6 (29) / 2008 година

Господ според Отците на Църквата: К. С. Луис и Източното християнство

Брой 1 (58) / 2011 година

Ценностите на нашето общество

Брой 6 (63) / 2011 година

Мисли и фрагменти

Брой 9 (66) / 2011 година

Да си възстановим страха от Господа и срама от хората

Брой 10 (77) / 2012 година

Раждането на Христос в нашия живот

Брой 10 (77) / 2012 година

Провинените свещеници трябва да бъдат не смазвани, а вразумявани

Брой 2 (89) / 2014 година

Църква и глобализация

Брой 3 (90) / 2014 година

Първи без равни

Брой 4 (91) / 2014 година

Отвън Българската църква изглежда затворена в себе си

Брой 6 (93) / 2014 година

Хармонията в брака

Брой 1 (106) / 2016 година

Съборност в минало време.

Брой 9 (114) / 2016 година