Михаил Скабаланович

Проф. Михаил Николаевич Скабаланович (1871–1931) е православен богослов, литургист и екзегет. Дългогодишен преподавател в Киевската духовна академия, където чете лекции по Стар завет, догматическо богословие и латински. През 1918 г. учебното заведение е затворено от болшевишката власт и Михаил Скабаланович започва да преподава класическа филология в Киевския университет. По-късно работи в Етнографския музей на Академията на науките на УССР. През 1931 г. е репресиран и изпратен на заточение в гр. Архангелск, където умира през същата година.