Николай Митрохин

Николай Митрохин e доктор на философските науки, научен сътрудник в Центъра за източноевропейски изследвания в Бремен и изследовател на Руската православна църква.