Николай Нешков

Прот. Николай Нешков е предстоятел на храма „Свети Николай Чудотворец”. Завършил е Софийската духовна академия (впоследствие Богословски факултут на СУ „Св. Климент Охридски”). Редовен докторант към катедра “Теория и История на Културата”, ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”.

"В безумие говоря"

Брой 1 (1) / 2002 година

Епископ Калистос (Уеър) в разговор с Калин Янакиев, о. Николай Нешков и д-р Николай Михайлов.

Брой 2 (2) / 2002 година

За словото и словесата.

Брой 2 (2) / 2002 година

Христос Янарас в разговор с Калин Янакиев, о. Николай Нешков и Георги Тенев.

Брой 3 (3) / 2002 година

Бездните, в които не си струва да се проникне.

Брой 3 (3) / 2002 година

Помажи главата си и умий лицето си.

Брой 1 (5) / 2003 година

Сетивата ни.

Брой 3 (7) / 2003 година

И тъй, бъдете мъдри като змии и незлобливи като гълъби.

Брой 1 (9) / 2004 година

Хроника на нежните дни (неотминали фрагменти).

Брой 2 (10) / 2004 година

Бог буди човека, за да победи чрез човека

Брой 8 (31) / 2008 година

За силата и славата на Църквата

Брой 10 (77) / 2012 година

Сърцето е алхимик

Брой 7 (94) / 2014 година

СЕКТАНТСТВОТО И ДУХОВНИЯТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ – ВЪНШЕН ИЛИ ВЪТРЕШЕН ПРОБЛЕМ НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

Брой 5 (142) / 2019 година