Филип (Осадченко)

Митрополит Филип (Осадченко) е архиерей на Украинската православна църква– Московска патриаршия, Полтавски и Миргородски митрополит, председател на отдела за религиозно образование, катехизация и мисионерство на УПЦ– МП. Роден през 1956 г. със светско име Роман Осадченко, през 1979 г. той завършва биология в Харковския университет. Ръкоположен за свещеник през 1980 г., през 1988 г. той завършва Московската духовна семинария. Постриган е за монах през 1993 г., когато приема монашеско име Филип, а през 1994г. е възведен в архимандритско достойнство. След като през 1999 г. завършва Киевската духовна академия, по решение на Св. синод на Украинската православна църква на 30 декември 2001 г. е ръкоположен за епископ. На следващата 2002 г. е избран за председател на Отдела за религиозно образование, катехизация и мисионерство на УПЦ– МП. На 28 юли 2006 г. е възведен в сан архиепископ, а от 2012 г. е Полтавски и Миргородски митрополит. През 2007 г. му е присвоена научна степен доктор по богословие от Ужгородската богословска академия.

Парадоксите на паметта

Брой 1 (98) / 2015 година