Ханс Кюнг

Ханс Кюнг, една от най-обсъжданите, оспорвани и популярни фигури в днешния католически свят, е роден на 19 март 1928 г. в Зурзее, Швейцария. Завършва философия и богословие в Папския университет в Рим и защитава дисертация в Париж. От 1954 г. е свещеник, а от 1963 г. професор по бо-гословие в Тюбингенския университет. Още през 60-те години Кюнг атакува отделни положения в католическата догматика и еклисиология. Заради критиките му към структурни елементи на католическата догматика, и особено на тезата за незаблудимостта на папата, през 1979 г. немската епископска конференция му отнема църковното преподавателско пра-во (missio canonica), но не и свещеническото достойнство. От 1980г. до 1996г. той е извънфакултетски професор по икуменично богословие в Тюбинген и директор на Института за икуменични изследвания. След 1989г. Кюнг развива тезите си за глобалния „световен етос”, предполагащ мир между религиите, положен върху глобални етични стандарти, който той противопоставя на визиите за „сблъсък на цивилизациите”. На 24 септември 2005г. папа Бенедикт XVI поканва Кюнг и провежда с него четиричасов разговор, в който основни теми са световният етос и отношенията между природните науки и християнската вяра. Днес Кюнг се схваща като една от най-популярните и титулувани личности в света. От март 2015 г. издателство „Хердер” започна публикуването на неговите събрани съчинения в поредица от 24 тома. Настоящият превод представя въведението и първата глава от монографията Anständig Wirtschaften– Warum Ökonomie Moral braucht (Почтената икономика– защо икономиката се нуждае от морал) от 2010г. Българският превод на книгата се подготвя за публикуване в издателство „Критика и хуманизъм”