Връзката „история-метафизика” – осева точка на византийската философия