Георги Каприев

Проф. д.ф.н. Георги Каприев (Бургас, 1960) е завършил философия в СУ, специализирал е в Кьолн и Париж. Ръководител на Катедрата по история на философията към ФФ на СУ. Президент на комисията „Византийска философия“ на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Член на Обществото за философия на Средновековието и Ренесанса (GPMR) в Германия. Член на Американското семиотично общество. Съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). Гост-професор в Кьолнския университет 2005/6 г. Гост-лектор в университетите на Амстердам, Бари, Берлин, Бон, Бохум, Вюрцбург, Карлсруе, Кьолн, Лече, Мюнстер, Хановер, Цюрих и др. Автор е на 19 книги, между които Византийска философия. Четири центъра на синтеза, София, 2011; Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система, София, 2010; Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005; ...ipsa vita et veritas. Der „ontologische Gottesbeweis” und die Ideenwelt Anselms von Canterbury, Leiden – Boston – Köln, 1998. Съиздател на „Архив за средновековна философия и култура“ и „Bibliothe-ca christiana“. Преводач от латински, старогръцки, немски и руски.

Два травматични сюжета. Православието очи в очи с национализма и либерализма.

Брой 1 (9) / 2004 година

Цивилизация без религия? (Темите на Достоевски в съвременността)

Брой 1 (13) / 2005 година

Иконата и иконопочитанието в перспективата на тяхното историческо определяне и утвърждаване

Брой 4 (16) / 2005 година

Християнство и „постхристиянска ситуация”

Брой 2 (25) / 2008 година

Претенции за универсализъм и съзнателно провинциализиране: Православната и Католическите църкви след 1368 г.

Брой 2 (25) / 2008 година

За Димитър Аврамов – лично.

Брой 8 (31) / 2008 година

Латински влияния върху анти-латините. Философията срещу църковната политика?

Брой 8 (31) / 2008 година

Платонизмът във Византия.

Брой 2 (37) / 2009 година

Свободните и полезни изкуства според нормата на монашеския живот във Византия

Брой 2 (49) / 2010 година

Аксиоматика, историчност, рецепция: византийската философия и нейните съвременни проекции

Брой 2 (59) / 2011 година

Диалогът между религиите и стойността на мълчанието

Брой 1 (68) / 2012 година

Църквата, папата и света

Брой 3 (70) / 2012 година

Философия във Византия и византийската философия

Брой 6 (83) / 2013 година

Връзката „история-метафизика” – осева точка на византийската философия

Брой 1 (88) / 2014 година

Безсмисленото като генератор на смисъла

Брой 10 (97) / 2014 година

Богословско образование във Византия

Брой 5 (102) / 2015 година

Свободна воля и предопределение във византийската традиция (от Немезий Емески до Фотий Константинополски)

Брой 8 (113) / 2016 година

Политическата теология и византийската философия

Брой 11 (116) / 2016 година

Аристотелистката аргументация в "Антиритики срещу иконоборците" на Теодор Студит и при Йоан Дамаскин

Брой 3 (120) / 2017 година

ЧОВЕК И ЛИЦЕ. КОМЕНТАР КЪМ ДЕБАТА МЕЖДУ МИТРОПОЛИТИТЕ ЙЕРОТЕЙ ВЛАХОС И ЙОАН ЗИЗИУЛАС

Брой 6 (123) / 2017 година

МЪДРОСТ, РАЗУМНО ПОЗНАНИЕ И ДИАЛОГ СПОРЕД МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК

Брой 10 (127) / 2017 година

ИСТОРИЧНАТА МЕТАФИЗИКА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ XII В.: ЕДНА ЗАБРАВЯНА АЛТЕРНАТИВА

Брой 5 (132) / 2018 година

ЕДИН ЛИТЕРАТУРЕН АВТОПОРТРЕТ ОТ ВИЗАНТИЙСКИЯ XIII ВЕК (ГЕОРГИ ОТ КИПЪР / ГРИГОРИЙ II И НЕГОВАТА „АВТОБИОГРАФИЯ“)

Брой 3 (140) / 2019 година

ЛЮБОЗНАНИЕ СРЕЩУ ЛЮБОПИТСТВО – ВИЗАНТИЙСКИЯТ ХОД

Брой 6 (153) / 2020 година

КАКВО ЗНАЧИ „ВИЗАНТИЙСКИ ХУМАНИЗЪМ“?

Брой 9 (156) / 2020 година

УЧЕНИЕТО ЗА ЕНЕРГИИТЕ ВЪВ "ВСЕСТРАННОТО УЧЕНИЕ" НА МИХАИЛ ПСЕЛ

Брой 3 (160) / 2021 година

ГРЕХЪТ НА АДАМ И ЕВА В УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА НА МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК

Брой 7 (164) / 2021 година

КОНСТАНТИН ЦИЦЕЛКОВ И ЖИВОТЪТ НА БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ

Брой 10 (167) / 2021 година

ВЕЧНОСТ, ЕОН, ВРЕМЕ. СТРУКТУРИ НА ВРЕМЕВОТО И ТРАНСВРЕМЕВОТО ВЪВ ВИЗАНТИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ И ТЯХНАТА СИСТЕМА

Брой 6 (173) / 2022 година

ТЕОДИЦЕЯТА. ОТКЪС ОТ КНИГАТА „ПРОФЕСОРСКО КАРЕ“

Брой 7 (174) / 2022 година

БОЖЕСТВЕНАТА СЪЩНОСТ И ПРИРОДНИТЕ ЕНЕРГИИ НА БОГА СПОРЕД ФИЛОТЕЙ КОКИН В НЕГОВИТЕ ДВЕ СЛОВА ЗА ТАВОРСКАТА СВЕТЛИНА СРЕЩУ АКИНИДИН

Брой 8 (175) / 2022 година

РАЗУМНАТА ЧОВЕШКА ДУША СПОРЕД ВИЗАНТИЙСКИТЕ ФИЛОСОФИ

Брой 3 (180) / 2023 година