Иконата и иконопочитанието в перспективата на тяхното историческо определяне и утвърждаване